JANUARSALG ❤ Få op til 60% medlemsrabat
×

Justering og montering af cykelgear


Coops cykler sælges med enten indvendige eller udvendige gearsystemer, som justeres forskelligt afhængigt af typen. Skal du justere dine indvendige eller udvendige cykelgear? Så læs vores vejledning herunder.

Justering af indvendige gear

Indvendige gear, også kaldet navgear, er næsten vedligeholdelsesfri og er som udgangspunkt korrekt indstillet fra producenten. Dog kan der være behov for en simpel finjustering. Til information kan automatgear ikke justeres.

Shimano Nexus 3 gear

Stil gearskifteren ved håndtaget i 2. gear, og drej derefter pedalerne et par omgange for at sikre, at cyklen går i gear.

Nede på gearboksen ved baghjulets nav finder du et vindue, hvori der kan ses to hvide markeringsstreger og en gul markeringsenhed.

Kontroller, at den gule markeringsenhed ligger lige mellem de to hvide markeringsstreger. Er det ikke tilfældet, skal du dreje på gearkablets sorte justeringsskrue, som sidder der, hvor gearkablet går ind i gearboksen, indtil den gule markeringsenhed ligger lige mellem de to hvide markeringsstreger. Herunder ser du, hvordan du justerer cykler med 3 gear.

For at funktionskontrollere gearet skal du sætte gearskifteren i 1. gear, hvorefter du skal dreje pedalerne et par omgange, for at sikre at cyklen går i gear. Tjek alle tre gear ved at dreje på gearskifteren og køre rundt med pedalerne.

Afmontering af Shimano Nexus 3 gear

For at afmontere dit Shimano Nexus 3 gear skal du stille gearskifteren i 1. gear og derefter dreje et par omgange på pedalerne. Løsn efterfølgende bolten bag på gearboksen med en umbraconøgle/10 mm fastnøgle, og træk gearboksen ud. Trykstang tages evt. ud.

Afmontering af Nexus tre gear på Mustang cykel
Afmontering af Nexus 3 gear

Ved påmontering af gearet skal du sætte trykstangen i, hvis den har været ude, og gearboksen skal skubbes på uden at bruge vold. Bolten spændes efterfølgende og en evt. justering af gearene ved hjælp af ovenstående fremgangsmåde foretages.

Husk at funktionskontrollere gearet.

Shimano Nexus 7 og 8 gear

Stil gearskifteren ved håndtaget i 4. gear, og drej pedalerne et par omgange for at sikre, at cyklen går i gear.

Nede ved baghjulets nav mellem kæden og det bagerste af højre baggaffel findes gearskifteenheden. Den har et lille vindue med to gule markeringsstreger, som skal ligge på linje med hinanden.

Justering af Nexus syv og otte gear
Justering af Nexus 7/8 gear

Er det ikke tilfældet, skal du justere på justeringsskruen indtil de to gule markeringer ligger på linje. Justeringsskruen finder du oppe ved håndtaget, hvor gearkablet går ind i gearskifteren.


Justeringsskrue ved haandtag
Justeringsskrue ved håndtag

For at funktionskontrollere gearet sættes gearskifteren i 1. gear og hvorefter du skal dreje pedalerne et par omgange for at sikre, at cyklen går i gear. Tjek alle gear ved at dreje på gearskifteren og køre rundt med pedalerne.

Hvis du skal afmontere dine Shimano Nexus 7 og 8 gear, skal du starte med at stille gearskifteren i 1. gear, hvorefter du skal dreje pedalerne et par omgange. Nede ved gearskifteenheden skal du efterfølgende trække gearkablet i styrets retning/fremad, så kabelbeskyttelseskappen kommer ud af dens plastikholder.

Afmontering af gearkabel
Afmontering af gearkabel

Tag herefter ved kabelenden med metalstykket og træk kablet en anelse bagud og nedad, så det kommer ud af kabelholderen på skifteenheden ved navet.

Frigoerelse af gearkabel
Frigørelse af gearkabel

Gearkablet er nu afmonteret.

Ved påmontering skubbes gearkablets wiremøtrik (1) ind i den hesteskoformede kabelholder øverst på gearskifteenheden.

Montering af kabelholder
Montering af kabelholder

Husk, at møtrikken skal vende ud af. Kablet skal du lægge ind i glidebanen og trække fremad mod styret, så kabelbeskyttelseskappen kan løftes op og monteres tilbage i dens holder.

Korrektkabelfoering
Korrekt kabelføring


Montering af gearkabel
Montering af gearkabel

For andre indvendige gear anbefaler vi, at du får disse justeret hos en cykelmekaniker. Det sker for egen regning. Justeringer er ikke dækket af reklamationsretten.Udvendige gear

Det udvendige gear er i modsætning til det indvendige gear et åbent system og kræver derfor en del mere vedligeholdelse. Gearet udsættes for påvirkning af regn og vejsnavs og behøver vedligeholdelse for at undgå unødigt slid. Det udvendige gearsystem har 1-3 tandhjul fortil og 6-11 tandhjul bagtil.

Det er vigtigt at undgå at køre på ekstreme tandhjulskombinationer for at undgå skævvridning med medfølgende stort slid på tandhjul og kæde. Undlad derfor at køre på det lille tandhjul fortil samtidig med de mindste tandhjul bagtil og ligeledes det største tandhjul fortil og de største tandhjul bagtil.

Indstillingen af for- og bagskifterens yderpositioner er forhåndsindstillet fra fabrikken og skal ikke justeres yderligere. Undgå derfor at skrue på de to skruer markeret med H og L, som sidder på for- og bagskifteren.


Justeringsskrue og kabelbolt

Justering af udvendige gear

Såfremt der på det forreste tandhjulssæt er tre tandhjul, skal kæden ligge på det midterste tandhjul. Hvis ikke, vælges det mindste tandhjul. Lad herefter kæden køre et par omgange på hvert af de bagerste tandhjul. Kører kæden friktionsfrit uden mislyde, er gearkablet justeret korrekt.

Hvis der er mislyde, skal gearkablet finjusteres. Finjusteringen foretages ved hjælp af justeringsskruen, som du finder, der hvor gearkablet går ind i bagskifteren (se øverste pil på billedet).

Hvis kæden ikke flytter sig, når du skifter til et større tandhjul (lavere gear), skal kablet strammes ved at dreje justeringsskruen i bagskifteren mod uret. Det gøres, mens hjulet drejes rundt og indtil kæden skifter op. Hvis kæden ikke vil flytte sig til et mindre tandhjul (tungere gear) skal du løsne kablet ved at dreje justeringsskruen med uret. Det gøres, mens hjulet drejes rundt og indtil kæden skifter op.

Hvis skiftet til et større tandhjul ikke kan klares med en justering ved hjælp af justeringsskruen betyder det, at kablet er for løst, og derfor skal strammes. Modsat skal kablet løsnes, såfremt skiftet til et mindre tandhjul ikke kan klares med en justering ved hjælp af justeringsskruen.

Denne justering foretages ved at løsne møtrikken, som holder gearkablet fast til bagskifteren og indstille kablet til den rette længde. Husk at spænde møtrikken igen.Er gearkablet for stramt, er der risiko for, at det springer – ligeledes er der risiko for at nogle af de bagerste tandhjul og dermed nogle af gearpositionerne springes over. Skulle der blive brug for en kabeludskiftning, anbefaler vi, at du søger assistance hos en cykelmekaniker. Coop dækker ikke udgifterne forbundet med almindelig vedligeholdelse, eller ved fejl og mangler, der ikke er omfattet af reklamationsretten.