Priser på returfragt

Nedenfor ser du vores returfragtpriser. Det er leveringstypen på de varer, du ønsker at fortryde købet på, der er afgørende for, hvad det vil koste at sende varen retur. Hvis du ønsker at returnere varer med forskellige leveringstyper, skal du betale returfragt for begge leveringstyper. Du vil derfor skulle bestille 2 stk returfragt. Du vil via vores returformular blive bedt om, at oprette 2 sager, hvis varerne er leveret med forskellige leveringstyper og dermed blive opkrævet de forskellige fragtgebyrer. Du skal være opmærksom på, at såfremt du har en reklamation på en vare, kan du med fordel starte med Udfylde vores returformular. Det er vigtigt, at du medsender billeder af det, du reklamerer over hvis du får muligheden i formularen.

"Levering på din adresse" og "Levering til butik": Hvis du ønsker at fortryde et køb på varer, der er købt med disse leveringsmetoder, kan du via vores returformular købe en returfragt. Den koster 39 kr.

"Overdrages ved din kantsten" og "Aflæsses ved din kantsten": Hvis du ønsker at fortryde et køb på varer, der er købt med disse leveringsmetoder, kan du købe en returfragt her. Den koster 500 kr.