Trampolin guide Coop.dk

Sådan nedgraver du en trampolin

At nedgrave en trampolin er ikke nær så besværligt som det lyder og kan sagtens gøres ved håndkraft med spade og skovl. Med lidt snilde, kan det gøres på en dag eller over en weekend, men det er vigtigt, at gøre det korrekt første gang, så trampolinen er sikker at bruge og så du ikke skal justere den eller hullet efterfølgende.

Følg vejledningen nøje:

Alle nedgravningstrampoliner leveres med en vejledning med specifikke mål på nedgravningshullet, der afhænger af trampolinens mål og udformning. Den medfølgende vejledningen skal følges nøje og de specifikke mål optegnes med stor nøjagtighed, for et godt og sikkert resultat.

Vælg det rigtige tidspunkt for nedgravningen:

Det bedste tidpunkt for nedgravning af trampolinen er i sommerhalvåret, når jorden er mindst hård. Det er lettest at grave, når jorden er lidt fugtig og derfor er perioder med tørke ikke det bedste valg.

Placering:

En nedgravningstrampolin skal placeres i græs, i god afstand til hårde flader som fx fliser. Det er også vigtigt, at trampolinen ikke står alt for tæt på træer med nedfaldsløv, da det ellers vil drysse ned og gøre trampolinen glat. Tænk også over udsyn, når du vælger det rigtige spot til trampolinen. Skal den bruges af mindre børn, er det fx praktisk, at du let kan se den fra huset.

Jordforhold:

Har du fundet den perfekte placering til trampolinen, kan det være end god ide lige at tjekke jorden inden du begynder at grave. I princippet kan du grave i al slags jord, men det er langt lettere at arbejde i fx muldlignende eller sandet jord, fremfor jord med et stort lerindhold.

Optegning:

Når du har fundet den rigtige placering, skal du tegne omridset af trampolinen op, så du har en rettesnor at grave efter. Dette kan gøres enten ved at samle selve trampolinen andetsteds, placere den på det udvalgte sted og derefter tegne hullets dimensioner op. Eller du kan finde midterpunktet, placere en pind netop der og trække trampolinens fulde radius op med en snor. Husk at bruge trampolinens medfølgende vejledning til opmålingen.

Lidt gravearbejde i starten - men med mange fordele efterfølgende

Udgravning:

Hullet nendenunder en nedgravningstrampolin har som funktion at skabe en luftstrøm, for at afdæmpe hoppet. Hullet skal altid være skålformet – dybest på midten og skrånende opad mod kanten, men de eksakte mål varierer alt efter størrelse og model og derfor skal den medfølgende manual følges nøje. Start med at grave rundt i cirklens yderkant og bevæg dig ind- og dybere ned ad.

Overskydende jord:

Jorden under en græsplæne er kompakt og måske vil du overraskes over, at det fylder langt mere når den graves op. Den overskydende jord kan bruges andetsteds i haven eller bortskaffes på genbrugsstationen i henhold til de regler, der gælder i din kommune.

Græsplænen efter trampolinen:

Det er selvfølgelig en mulighed at anlægge græs igen, hvis du på et tidspunkt ikke længere vil have trampolinen i haven. Husk dog på, at en trampolin dækker et stort aldersspektrum og vil kunne bruges i mange år af familiens medlemmer. Aftegningen fra hvor trampolinen har stået vil kunne ses et godt stykke tid efter, hvis du vælger at så ny græs på stedet. Det bedste tidspunkt for såning af nyt græs er i august/september måned, når jorden stadig er varm og let fugtig. Herefter vil der gå 1-2 uger før det nye græs spirer og yderligere et par måneder, før det kan slåes første gang. Nogle græsplæner indeholder flere forsekllige græssorter og derfor kan det være vanskeligt, at ramme den eksakt samme, ved plantning af nyt græs.