vedligeholdelse af cykler

Sådan vedligeholder du din cykel

For at forlænge levetiden på din cykel er det vigtigt, at du vedligeholder den. Læs her, hvordan du gør.

For at forlænge levetiden på din cykel er det vigtigt, at du vedligeholder den. En del af vedligeholdelsen kan du klare selv, mens det i andre tilfælde vil være en god idé, at benytte et professionelt cykelværksted.

Husk at Coop samarbejder med professionelle mekanikere over hele landet, som kan hjælpe dig - også med et eftersyn. Vi anbefaler et eftersyn 1-2 gange årligt - det er dog for egen regning. Kontakt din Coop butik for en pris.

ADVARSEL: I lighed med alle mekaniske komponenter er cyklen udsat for slid og spændinger. Forskellige materialer og komponenter kan reagere overfor slid og spændinger på forskellig vis. Hvis levetiden for en komponent er nået, kan den pludseligt svigte, med risiko for skade på føreren. Enhver form for revne, ridser eller ændring i farven i områder udsat for høje spændinger indikerer at levetiden for delen er nået og skal udskiftes.

Derfor anbefales det, at der udføres jævnlige kontrol af stel, forgaffel, bremser og dæktryk, samt alle mekaniske dele Det er også vigtigt at du kontrollere at der ikke er slør i styrfittings samt at styret ikke løsnes eller sidder skævt. Tjek at en evt. fjeder mellem forgaffel og stel er intakt og sidder fast. Ligeledes bør evt. skader udbedres øjeblikkeligt og slidte/defekte komponenter udskiftes. Husk endvidere at efterspænde cyklens bolte og skruer jævnligt samt at smøre cyklens andre dele med kædeolie eller kædefedt. Ved manglende vedligeholdelse kan reklamationsretten bortfalde.

Rengøring af cykel

For at forlænge levetiden på din cykel bør den rengøres jævnligt. Cyklens stel kan med fordel vaskes med en svamp og et bilvaskemiddel, mens der til kæde og tandhjul skal anvendes et affedtningsmiddel, som kan opløse skidtet i disse dele. Brug ikke en højtryksrenser til at rengøre din cykel, da det høje tryk vil påvirke lakeringen og cyklens bevægelige dele.

Efter du har vasket cyklen skal alle bevægelige dele smøres med et universalsmøremiddel, gerne i sprayform. Vi vil anbefale kædefedt. Spray også universalsmøremidlet på gearets samlingspunkter, i kabelføring og andre bevægelige dele.

Til kæden skal der bruges kædeolie eller kædefedt og kæden bør smøres led for led. Vi vil anbefale kædeoliefedt eller kædefedt. Kæden bør smøres ca. 1 gang om måneden fra forår til efterår, og ca. 1 gang om ugen fra efterår til forår. Kædens tilstand har stor betydning for tandhjulenes levetid. Sadelpinden og frempinden bør ca. 1 gang om året afmonteres, rengøres og fedtes ind i særlig cykelfedt for ikke at ruste fast. Hvis det skulle forekomme, at delene ruster, kan man med held fjerne det med f.eks. Autosol eller Gleerustol.

Husk: Autosol eller Gleerustol er slibemiddeler. Derfor anbefales du at bruge det nænsomt. Se evt. vejledninger cykeltutor.dk eller youtube.com/cykeltutor.

Vedligeholdelse af bremser

Navbremse/fodbremse
Langt de fleste Coop cykler sælges med navbremse i form af den traditionelle fodbremse. Dette er almindeligvis en robust og driftsikker bremse i et lukket system, og kræver derfor ikke megen vedligeholdelse. Bremsebelægning og bremseflade holder som regel hele cyklens levetid. Dog anbefales det, at du med jævne mellemrum kontrollerer, at den bolt, der holder bremsearmen fast til stellet, er ordentligt fastspændt.

Herunder kan du se et billede af en bremsearm. Bemærk! Der må påregnes forskellig bremseeffekt i henholdsvist tørt og vådt føre.

Vedligeholdelse af bremsearm på Mustang cykel

Fælgbremser: Sidetræksbremser og V-bremser
Cykler med fodbremse har også en sekundær bremse i form af en fælgbremse. Da alle fælgbremser er åbne systemer, er de ikke vejrbestandige.

Den sekundære bremse på Mustang cykler er ofte enten fælgbremse, såsom en V-bremse (se nedenstående billede) eller sidetræksbremse. Disse kontrolleres nemt visuelt. Gør det derfor til en vane ofte at kontrollere bremserne, bremseklodserne og fælgene.

Bremseklodser kan tilkøbes her på siden eller i din lokale Kvickly. Ved udskiftning af bremseklodserne skal der tages højde for, at de nye bremseklodser skal passe til både bremsen og fælgen.

Vedligeholdelse af sidetraeksbremse på Mustang cykel
Sidetræksbremse (12” og 16” cykler) og racercykler
Sidetræksbremsen er monteret, når du køber cyklen. En evt. centrering af bremsen på børnecykler foretages ved at justere på den inderste møtrik i center af bremsearmen. Bremsen centreres ved at skrue centreringsmøtrikken enten mod højre eller venstre indtil bremseklodserne har lige stor afstand til fælgen på begge sider.

På voksencykler sidder justeringsmøtrikken på venstre side af bremsearmen og justeringsprincippet er det samme som på børnecykler.

Finjustering af bremsekablets længde foretages ved at skrue på justeringsskruen, som sidder på kablets strømpe, der hvor denne rammer bremsearmene. Justeringsskruen skal skrues venstre om for at stramme bremsekablet.

En større justering af bremsekablets længde foretages ved at presse bremsearmene mod hinanden, hvorved fastgøringsbolten, som bremsekablet løber igennem kan løsnes. Stram eller løsn bremsekablet ved at føre kablet op eller ned. Når kablet er i den ønskede position spændes fastgøringsbolten.Udskiftning af bremseklodser
Start med at løsne bremsekablet fra fastgøringsbolten, hvorefter møtrikken ved bremseklodserne kan løsnes og bremseklodserne afmonteres. Påmonter de nye bremseklodser og sørg for, at bremseklodsernes bremseflade sidder midt på fælgsiden. Husk at spænde efter og stramme bremsekablet igen.

V-bremser
Centrering af bremsen foretages ved at skrue på de små centreringsskruer på hver side af bremsearmen. Herunder ses et billede af centreringsskuen.

Centreringsskrue på Mustang cykel

Bremseklodserne skal sidde så tæt på fælgen som muligt, uden at opnå kontakt samt sidde lige langt fra fælgen i begge sider.

Finjustering af bremsekablets længde foretages ved hjælp af justeringsskruerne, som sidder ved bremsegrebet, der hvor kablet går ind i grebet.

Når justeringsskruerne løsnes (mod uret), flyttes bremseklodserne ind mod fælgen. Når justeringsskruerne spændes (med uret), flyttes bremseklodserne væk fra fælgen. Herunder ses et billede af v-bremsen.

Vedligeholdelse af V-bremse på Mustang cykel

Udskiftning af bremseklodser: Start med at løsne bremsen ved at presse bremsearmene mod hinanden og trække metalkrumningsrøret ud af metalholderen.

Afmonter de gamle bremseklodser ved at løsne bolten på ydersiden af bremseklodserne. Påmonter de nye bremseklodser, så de sidder på fælgkanten og husk at spænde efter. Påsæt metalrøret i metalholderen igen.

Skivebremser
Skivebremser anvendes på flere af Coops mountainbikemodeller og på visse typer af Coops streetcykler.

Skivebremser er ligesom fælgbremser åbne systemer, og kræver derfor også vedligeholdelse - dog i mindre grad ift. fælgbremser. Skivebremser har en meget høj bremseeffekt.Rullebremser
Shimano’s rullebremser fungerer uden bremseklodser. De bremser ved hjælp af en bremsecylinder, hærdede metalruller og selve bremsefladen. Deraf navnet rullebremse.

Fordelene ved rullebremsen er: den bremser lige godt og effektivt i al slags vejr, den sviner og slider ikke fælgen, bremsen slides ikke og man skal ikke skifte klodser.

Tromlebremser
Tromlebremsen er et ”lukket” system, og kræver derfor ikke lige så meget vedligeholdelse. Bremsebakkerne skubbes ud mod navhylstret og derved bremses cyklen.
Såfremt der opstår støj fra skivebremserne kan dette skyldes, at bremseklodserne støder på bremseskiven. Dette kræver en finjustering. Løsn de to bolte øverst og nederst på bremsekaliberen

Vedligeholdelse af skivebremser på Mustang cykel

Bremsekaliberen sidder nu løst på bremsekaliberholderen. Hold bremsegrebet inde mens boltene spændes og slip herefter bremsegrebet. Dette gælder for både mekaniske og hydrauliske bremsesystemer. Alternativt kan du justere boltene øverst og nederst på bremsekaliberen indtil den yderste bremseklods ikke skraber på.

Derefter kan den inderste bremseklods justeres (om nødvendigt) ved hjælp af den sølvfarvede bolt på indersiden af bremsekaliberen (denne bolt findes dog kun på mekaniske skivebremser).

Justering af klods på Mustang cykel

Da der altid vil være ujævnheder på bremseskiven, kan der forekomme en metallisk lyd fra skivebremsen, som ikke kan fjernes ved en justering af bremseklodserne.

Ved udskiftning af bremseklodser på dine skivebremser anbefales det, at du opsøger professionel assistance. Denne udskiftning er dog for egen regning. Særligt for hydrauliske skivebremser gælder det, at der skal bruges specialværktøj til justering af bremserne og ud- skiftning af bremseklodserne.

Bemærk endvidere, at bremsegrebet på cykler med hydrauliske skivebremser ikke må anvendes, såfremt hjulet er afmonteret. Brug derfor altid den medfølgende transportklods/sikkerhedsklods mellem bremseklodserne, når hjulet er afmonteret. Herunder ses et billede af transportklodsen, der sidder mellem bremseklodserne ved modtagelsen af cyklen.

Vedligeholdelse af transportklods

Hvis denne foranstaltning undlades og bremsegrebet anvendes når hjulet er afmonteret, er der behov for justering af det hydrauliske tryk af en cykelmekaniker.
Tromlebremser
Finjustering af bremsekablets længde foretages på to måder. Enten ved hjælp af justeringsskruen, som sidder ved bremsegrebet, der hvor kablet går ind i grebet (Se foto nedenfor), eller ved hjælp af justeringsskruen, som sidder ved navhylstret. Skrues denne mod uret spænder man kablet så bremsegangen bliver mindre, og skrues der med uret slækker man på kablet så bremsegangen bliver længere.

En gang imellem, ca. hvert 2. år, bør man få efterset sine bremsebakker i navet. Vi anbefaler, at dette foretages af en cykelmekaniker.

Bremsegreb
Bremsegrebet skal kunne betjenes nemt og bekvemt, uden at det er nødvendigt at slippe styret. Bremsegrebene kan justeres ved at løsne boltene, som holder bremsegrebet fast til styret og derefter dreje bremsegrebet til den ønskede position. Husk at spænde efter.

Bremsegrebene skal være tilpas stramme til, at de ikke kan trykkes hele vejen ind mod håndtaget. Hvis bremsegrebet kan trykkes for langt ind, skal bremsekablets længde justeres. Dette gøres ved at skrue bremsegrebets ydre justerskrue udad/væk fra grebet. Hvis justeringsskruen skrues indad mod bremsegrebet løsnes bremsekablet. Møtrikken, som sidder på indersiden af justeringsskruen er en kontramøtrik, som skrues tilbage mod grebet for at holde justerskruens position fast.

Justering af bremsegreb på Mustang cykel

Vedligeholdelse af gear

Coops cykler sælges med enten indvendige eller udvendige gearsystemer, som justeres forskelligt afhængigt af typen.

Justering af indvendige gear
Indvendige gear, også kaldet navgear er næsten vedligeholdelsesfri og er som udgangspunkt korrekt indstillet fra producenten. Dog kan der være behov for en simpel finjustering. Besøg Coop.dk for videovejledning. Til information kan automatgear ikke justeres.

Shimano Nexus 3 gear
Stil gearskifteren ved håndtaget i gearposition 2 og drej pedalerne et par omgange for at sikre, at cyklen går i gear.

Nede på gearboksen ved baghjulets nav finder du et vindue, hvori der kan ses to hvide markeringsstreger og en gul markeringsenhed.

Kontroller, at den gule markeringsenhed ligger lige mellem de to hvide markeringsstreger. Er dette ikke tilfældet, skal du dreje på gearkablets sorte justeringsskrue, som sidder der hvor gearkablet går ind i gearboksen, indtil den gule markeringsenhed ligger lige mellem de to hvide markeringsstreger.For at funktionskontrollere gearet sættes gearskifteren i gearposition 1 og pedalerne drejes et par omgange for at sikre, at cyklen går i gear. Tjek alle tre gear ved at dreje på gearskifteren, og kør rundt med pedalerne. Herunder kan du se, hvordan du justerer dit gearkabel. Afmontering af Shimano Nexus 3 gear gøres ved at stille gearskifteren i 1. gear og dreje et par omgange på pedalerne (se billedet herunder). Løsn bolten bag på gearboksen med en umbraconøgle/10 mm fastnøgle og træk gearboksen ud. Trykstang tages evt. ud.

. Afmontering af Nexus tre gear på Mustang cykel

Ved påmontering af gearet sættes trykstangen i hvis denne har været ude og gearboksen skubbes på uden at bruge vold. Bolten spændes og en evt. justering af gearene ved hjælp af ovenstående fremgangsmåde foretages. Husk at funktionskontrollere gearet.
Shimano Nexus 7 og 8 gear
Stil gearskifteren ved håndtaget i gearposition 4 og drej pedalerne et par omgange for at sikre, at cyklen går i gear.

Nede ved baghjulets nav mellem kæden og det bagerste af højre baggaffel findes gearskifteenheden. Denne har et lille vindue med to gule markeringsstreger, som skal ligge på linje med hinanden.

 Justering af Nexus syv og otte gear

Er det ikke tilfældet, skal du justere på justeringsskruen indtil de to gule markeringer ligger på linje (Se billede ovenover). Justeringsskruen findes oppe ved håndtaget, hvor gearkablet går ind i gearskifteren (Se billede herunder).

Justeringsskrue ved haandtag

For at funktionskontrollere gearet sættes gearskifteren i gearposition 1 og pedalerne drejes et par omgange for at sikre, at cyklen går i gear. Tjek alle gear ved at dreje på gearskifteren og køre rundt med pedalerne.

Afmontering af Shimano Nexus 7 og 8 gear foretages ved at stille gearskifteren i 1. gear og dreje et par omgange på pedalerne. Nede ved gearskifteenheden trækkes gearkablet i styrets retning/fremad så kabelbeskyttelseskappen kommer ud af dens plastikholder (Se billedet herunder).

Afmontering af gearkabel

Tag herefter ved kabelenden med metalstykket og træk kablet en anelse bagud og nedad, så det kommer ud af kabelholderen på skifteenheden ved navet. Gearkablet er nu afmonteret

Frigoerelse af gearkabel

Ved påmontering skubbes gearkablets wiremøtrik (1) ind i den hesteskoformede kabelholder øverst på gearskifteenheden (Se billedet herunder).

Montering af kabelholder

Husk at møtrikken skal vende ud af. Kablet lægges ind i glidebanen og trækkes fremad mod styret, så kabelbeskyttelseskappen kan løftes op og monteres tilbage i dens holder. Husk at funktionskontrollere gearet. Se billede af korrekt kabelføring herunder.

Korrektkabelfoering

Montering af gearkabel

For andre indvendige gear anbefaler Coop Cykler, at du får disse justeret hos en cykelmekaniker. Dette sker for egen regning. Justeringer er ikke dækket af reklamationsretten.

Udvendige gear
Det udvendige gear er i modsætning til det indvendige gear et åbent system og kræver derfor en del mere vedligeholdelse. Gearet udsættes for påvirkning af regn og vejsnavs og behøver vedligeholdelse for at undgå unødigt slid. Det udvendige gearsystem har 1-3 tandhjul fortil og 6-11 tandhjul bagtil.

Det er vigtigt at undgå at køre på ekstreme tandhjulskombinationer for at undgå skævvridning med medfølgende stort slid på tandhjul og kæde. Undlad derfor at køre på det lille tandhjul fortil samtidig med de mindste tandhjul bagtil og ligeledes det største tandhjul fortil og de største tandhjul bagtil.

Indstillingen af for- og bagskifterens yderpositioner er forhåndsindstillet fra fabrikken og skal ikke justeres yderligere. Undgå derfor at skrue på de to skruer markeret med H og L, som sidder på for- og bagskifteren.

Herunder ses et billede af justeringsskruen og kabelmøtrikken.

Justeringsskrue og kabelbolt

Justering af udvendige gear
Såfremt der på det forreste tandhjulssæt er tre tandhjul, skal kæden ligge på det midterste tandhjul. Hvis ikke, vælges det mindste tandhjul. Lad herefter kæden køre et par omgange på hvert af de bagerste tandhjul - hvis kæden kører friktionsfrit uden mislyde, er gearkablet justeret korrekt.

Hvis der er mislyde skal gearkablet finjusteres. Finjusteringen foretages ved hjælp af justeringsskruen, som findes der hvor gearkablet går ind i bagskifteren. Hvis kæden ikke flytter sig, når der skiftes til et større tandhjul (lavere gear) skal kablet strammes ved at dreje justeringsskruen i bagskifteren mod uret. Dette gøres mens hjulet drejes rundt og indtil kæden skifter op. Hvis kæden ikke vil flytte sig til et mindre tandhjul (tungere gear) skal du løsne kablet ved at dreje justeringsskruen med uret. Dette gøres mens hjulet drejes rundt og indtil kæden skifter op.

Hvis skiftet til et større tandhjul ikke kan klares med justering ved hjælp af justeringsskruen betyder det, at kablet er for løst og derfor skal strammes. Modsat skal kablet løsnes, såfremt skiftet til et mindre tandhjul ikke kan klares med en justering ved hjælp af justeringsskruen. Denne justering foretages ved at løsne møtrikken, som holder gearkablet fast til bagskifteren og indstille kablet til den rette længde. Husk at spænde møtrikken igen.Er gearkablet for stramt, er der risiko for at det springer – ligeledes er der risiko for at nogle af de bagerste tandhjul og dermed nogle af gearpositionerne springes over. Skulle der blive brug for en kabeludskiftning anbefales du at søge assistance hos en cykelmekaniker. Coop dækker ikke udgifterne forbundet med almindelig vejligholdelse, eller ved fejl og mangler, der ikke er omfattet af reklamationsretten.

Vedligeholdelse af hjul

Af- og påmontering af hjul sker lettest ved at vende cyklen på hovedet eller ved at hænge den op i et cykelophæng. På cykler med fælgbremse løsnes bremsegrebet som det første. Løsn herefter begge akselmøtrikker og tag forhjulet af. Har forhjulet en quick release,løsnes denne og hjulet kan tages af.

Afmontering af baghjul med indvendige gear, sker ved først at afmontere gearkabel/boksen. (se evt. afsnittet: Vedligeholdelse af gear). Herefter kan akselmøtrikkerne, som holder baghjulet, skrues af, og baghjulet kan afmonteres. Såfremt cyklen har fodbremse, skal du sørge for også at skrue bolten på bremsearmen helt af, inden du kan afmontere baghjulet.

Ved påmontering sættes baghjulet i baggaflen og hjulet trækkes så langt tilbage som muligt, så kæden er stram. Sørg for at baghjulet er centreret og skru akselmøtrikkerne på igen. Husk at påmontere bremsearmen og fastspænde bolten på bremsearmholderen.

Vedligeholdelse af bremsearm på Mustang cykel

Påsæt gearkablet/-boksen og stram bolten. (se afsnit ”Vedligeholdelse af gear”)

Af/påmontering af baghjul med udvendige gear!
Har baghjulet udvendige gear og en Quick Release (QR) aksel, løsnes denne samt eventuelle bremser og baghjul kan hermed afmonteres. Når hjulet skal monteres igen, sættes bagskifteren i yderste position (længst til højre).

Herefter føres baghjulet op mod baggaflen, her sørger man for, at kæden lægges på det yderste/mindste tandhjul (det længst til højre), inden man sætter hjulet helt op i baggaflen. Herefter spændes QR-beslaget og bremserne sættes/justeres på plads.

Vedligeholdelse af dæk og slanger

Kontroller jævnligt dækket for sprækker og huller for at undgå punkteringer. Dækkets størrelse og bredde er angivet på dækkets side i både tommer og millimeter. Det er muligt at erstatte en given dæk bredde med et dæk med en anden bredde. Dog skal diameteren på dæk og fælge passe sammen. Størrelsen angivet på dækket angiver også størrelsen på den cykelslange, der skal anvendes. <br
På dækkets side fremgår ydermere et anbefalet dæktryk angivet i Psi eller bar. Hvis der står to forskellige tryk på dækket, er det højeste tryk beregnet til cykling på jævn underlag og det laveste tryk til cykling i terræn.

Alle cykelslanger taber luft med tiden og hvis du cykler, når dæktrykket er for lavt, kan slange, dæk og fælg tage skade. Husk at kontrollere dæktrykket regelmæssigt. Hvis du oplever, at du punkterer ofte eller cyklen føles tung at træde, så kan man med fordel følge disse råd.

Overvej dette, når du pumper dæk:

- Der er mindre gnidningsmodstand på et fuldt pumpet dæk og cyklen vil derfor være lettere at køre og kontrollere
- Et alt for hårdt dæk kan dog opleves som mindre komfortabelt
- Dæk er mere modstandsdygtige overfor punkteringer
- BAR/PSI er angivet på siden af dækket. Disse anvisninger for lufttryk bør efterleves nøje
- Det anbefales at en pumpe med trykmåler bruges til pumpning af dæk

Fælgene skal holdes rene og egernes spænding skal kontrolleres jævnligt. Spændingen skal være ens på alle eger og er der forskel i spændingen, skal cyklen til en cykelmekaniker og justeres. Kontakt evt. din butik, som kan hjælpe med en Coop mekaniker. Det samme gælder hvis hjulet er ekset og dette er for egen regning.

Bemærk: Hvis et eger knækker, eller er for løst, kan hjulet blive deformt og medføre risiko for at flere eger knækker.

Vedligeholdelse af kæde

En rusten cykelkæde får stive led, kan knække og slider unødigt på tandhjulene. Kæden skal derfor smøres jævnligt med en kædeolie eller kædefedt.

Kæden skal smøres i og mellem ledene, dog ikke med et tykt lag olie på ydersiden af kæden. Kæden skal være strammet, så den ikke kan bevæges mere end 1-2 cm op og ned på midten. Kædens længde kan justeres ved at flytte baghjulet bagud i bagakselholderen og ved større justeringer med en kædeadskiller.

Efterspænding

Ved almindelig kørsel opstår der vibrationer, hvorved skruer og bolte kan løsne sig. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere din cykel og efterspænde evt. løse dele. Dette bør gøres efter 2-3 mdr. fra købsdato og derefter fast hver 3.måned. Opdager du helt eller delvist beskadigede komponenter skal disse udskiftes. Når du efterspænder, er det vigtigt aldrig at overspænde skruer og bolte.

Lys og reflekser

Cyklen skal have en hvid frontrefleks, en rød bagrefleks samt gule eger- og pedalreflekser. De gule egerreflekser kan dog erstattes af dæk med reflekskanter.

Alle reflekser skal være af godkendt refleksmateriale og rengøres jævnligt for at opnå den optimale reflektering. Ved kørsel i lygtetændingstid skal cyklen være udstyret med en hvid eller gul forlygte samt en rød baglygte. Lygterne skal lyse kraftigt og såfremt, der er batterier i bør disse udskiftes jævnligt for at overholde lovkravene om lysstyrke.

Til toppen