FSC

Vi går ind for FSC®

FSC® er en forkortelse af Forest Stewardship Council®. En global non-profit mærkningsordning, der har til formål at sikre gode forhold for verdens skove og de mennesker, der arbejder i skovene.

Bliv klogere på FSC

På flere og flere produkter kan man ofte se mærket FSC® eller læse om, at produktet er FSC-certificeret. Men hvad er det? Hvad står det for? Hvorfor er det godt at købe varer, der er FSC-certificeret? Og hvilken forskel gør FSC? Det kan du blive meget klogere på i denne guide.

Hvad er FSC?


FSC er en forkortelse for Forest Stewardship Council®. Det er en global non-profit organisation, der arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over gennem certificering af skove, virksomheder og mærkning af produkter.

en global non-profit mærkningsordning

Hvad er en FSC-certificeret skov?


For at et produkt af træ kan blive FSC-certificeret, skal det komme fra en skov, der har fået en FSC-certificering og/eller stamme fra andre ansvarlige kilder. En FSC-certificeret skov skal leve op til en række høje krav om social-, økonomisk-, miljømæssig- og ansvarlig skovdrift. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der passes på skovene både for nuværende og fremtidige generationer, og at sjældne og truede arter beskyttes.
billede af fsc certificeret trae
Skovarbejderne skal ligeledes sikres ordentlige løn- og arbejdsforhold. Bor der mennesker i skovområderne, skal deres rettigheder respekteres, og skovejeren skal bidrage økonomisk til lokale projekter, som eksempelvis kan være adgang til lægehjælp, vand eller skolegang.

Ansvarlig brug af træ og skovens ressourcer


I en skov, hvor der er fokus på ansvarlighed, bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Det gælder lige fra den tropiske regnskov til den svenske nåleskov. I dele af en FSC-certificeret skov er der ingen kommerciel hugst, og dele af skoven drives også specifikt med det formål at bevare og fremme biodiversitet.

I FSC-certificerede skove skabes der bedre vilkår for skovens dyre- og planteliv, ligesom naturlige vandløb, våd- og bredområder beskyttes for at passe på vandkvaliteten. FSC-træ er lovligt fældet og handles på almindelige markedsvilkår.
havebaenk i fsc certificeret trae

Hvad betyder det, at et produkt er FSC-certificeret?


FSC-mærket på vores produkter er din sikkerhed for, at produktet er lavet af materiale fra veldrevne FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder som eksempelvis genbrug. Coop har en FSC-varemærkelicens og er godkendt af FSC Danmark til at bruge FSC’s varemærker i markedsføring af FSC-mærkede produkter.

din sikkerhed for at der tages hensyn til skove, dyr og mennesker

fsc

Godt design med omtanke

Coop er Danmarks største leverandør af FSC®-certificerede varer (FSC® N001729). Vi arbejder hver dag på at give dig så mange gode valg som muligt – og på Coop.dk Shopping har vi gjort det til vores mantra, at godt design skal gå hånd i hånd med ansvarlighed. For langsigtet, økonomisk og ansvarligt skovbrug er en sag, vi er sammen om.
billede af en dreng med legetoej i fsc certificeret trae

Dit valg gør også en forskel

Når du som forbruger vælger FSC®-mærkede varer, sender du et vigtigt signal til industrien om, at du ønsker at sikre gode forhold for dyr, natur og mennesker i de skove, som træet kommer fra. Du giver samtidig din støtte til de skovejere, der har valgt at drive skoven med respekt for natur og mennesker.

Til toppen