Produktion af kaffe

Kaffeblomster og kaffebønner" />

Kaffetræet
Kaffetræet, der med sin beskæring har et busklignende udseende, har ideelle vækstbetingelser mellem 500 til 2000 meter over havet. Samtidig skal de klimatiske temperaturudsving være små og nedbørsmængden høj i vækstperioden. Den ideelle jordbund er vulkansk, leragtig og veldrænet.
Det siges i øvrigt, at kaffe, der er dyrket i højderne er bedre end kaffe dyrket på lavere liggende marker. Årsagen skulle være, at kaffebærret her udvikler sig langsommere og derved opnår større smagsmæssig karakter.
 
Bønnerne
Kaffetræets bær indeholder to grønne kaffebønner, der hver er omgivet af en beskyttende og slimet pergamenthinde (silverskin).
Kaffebønnerne holdes sammen af en kødet masse kaldet pulp, der under modningen får en rødlig farve.
 
Høstmetoder
Der findes forskellige høstmetoder, men langt den mest udbredte er dog stadig håndplukning. Det skyldes dels de meget svært tilgængelige marker, dels de mekaniske problemer med at skelne mellem modne og ikke-modne bær. Klimaet i de områder hvor kaffen dyrkes gør, at bærerne ikke modnes ensartet.

Bearbejdning af de høstede bær
Der findes to anvendte former for bearbejdning af de høstede kaffebær.
Den tørre metode og den våde metode.

Den tørre metode
Den tørre metode er den ældste metode og her anvendes simpel teknologi. Bærrene renses, sorteres og lægges derefter til tørring på såkaldte tørrepladser, og bønnerne vendes mens de tørres. Pulpen og den slimede hinde tørrer ind. Til sidst afskalles kaffebønnerne i et mekanisk tærskeværk. Denne proces tager 1 - 3 uger, og herefter er bønnerne klar.

Den våde metode
Den våde metode er mere kompliceret. Her renses bønnerne i bassiner og føres frem til en pulpmaskine, der mekanisk fjerner det omkransende frugtkød. Herefter føres kaffebønnerne over i nogle gæringstanke, hvor det ligger i 12 - 16 timer. Efter gæringen kommer kaffen ud på tørrepladserne, hvor de ligger i 4 - 5 dage. Pergamenthinden fjernes herefter i et tærskeværk og den færdige bønne hældes på jutesække.

Tilbage til forsiden af "Kaffeinspiration"