Sådan samler du dit drivhus

Når du køber et drivhus, kan du vælge enten selv at montere det eller bestille en montør. Vælger du selv at gøre det, er det vigtigt, at du planlægger forløbet godt, så der ikke opstår ubehagelige overraskelser undervejs, og så du kan hygge dig med din nye hobby.

Hvor lang tid tager det at samle et drivhus?

En god tommelfingerregel er, at det tager to mennesker en weekend at samle et drivhus. Det er vigtigt, at I er to om opgaven, så I kan hjælpes ad.

Guide til at montere drivhus

Herunder får du en trin for trin-guide med billeder til, hvordan et almindeligt hobbydrivhus samles og monteres. Du skal dog til hver en tid bruge montagevejledningen for det pågældende drivhus og blot se denne guide som en generel og supplerende vejledning.
Montage af drivhus kan inddeles i tre faser, som er nærmere beskrevet nedenfor.

1. Etablering af fundamentet
2. Montage af profilerne
3 A. Isætning af glas
3 B. Isætning af polycarbonat

 

1. Etableringen af fundamentet


Etablering af fundament

Det er meget vigtigt, at fundamentet, som drivhuset monteres på, er stærkt og godt forankret i jorden. Du skal herunder sørge for, at fundamentet er i vater og har de rette vinkler i hjørnerne. Hvis fundamentet ikke er etableret korrekt, kan du opleve problemer med isætning af dækmaterialet – glas eller polycarbonat.

Du skal bruge følgende til etablering af fundament

Det, du skal bruge

  • Rør til nedstøbning (plast eller beton min. 10 cm Ø)
  • Vaterpas
  • Cement og grus
  • Spade eller pælebor
  • Målebånd
  • Tang
  • 10 mm fastnøgle
  • Evt. Juliana Start-Mix (Topnøgle)

Trin 1 – Klargøring af området omkring drivhusets ønskede placering

Du starter med at sørge for, at området, hvor drivhuset skal stå, er ryddet og jævnt.

Klargøring af området omkring drivhusets ønskede placering

Trin 2 – Kontrol af fundamentet

Fundamentet kommer godt indpakket. Men tjek alligevel efter, om der skulle være sket skader undervejs i transporten.

Kontrol af fundamentet

Trin 3 – Husk at tjekke model og størrelse på fundamentet

Kontrollér, at det er det korrekte fundament, du har fået leveret. Det gør du ved at sammenligne model og størrelse på det påklistrede mærke med dét, du faktisk har bestilt.

Husk at tjekke model og størrelse på fundamentet

Trin 4 – Tjek om fundamentets mål passer

Mål fundamentet, før du går i gang med nedstøbningen. Sammenlign med målene, som fremgår i vejledningen. Vær sikker på, at de passer, før du fortsætter.

Tjek om fundamentets mål passer

Trin 5 – Tjek om fundamentets mål passer

Nu samler du fundamentet med de nedstøbningsjern, som følger med ved levering. Hvis dit drivhus er over ni m2, vil der følge ekstra nedstøbningsjern med til brug ved siderne. Her bruges lange bolte, som naturligvis følger med.

Tjek om fundamentets mål passer

Trin 6 – Placering af fundamentet

Nu placerer du fundamentet på det område, du har klargjort til drivhuset.

Placering af fundamentet

Trin 7 – Foretag diagonalmål af fundamentet

Foretag diagonalmål på fundamentet, så du sikrer, at fundamentet er i vinkel. De to diagonalmål skal være ens.

Foretag diagonalmål af fundamentet

Trin 8 – Marker hjørnerne på fundamentet

Stik en pind i jorden ved hvert af fundamentets fire hjørner. Så ved du, hvor du skal grave og bore. Herefter fjerner du fundamentet igen for en stund.

Marker hjørnerne på fundamentet

Trin 9 – Grav huller til fundamentet

Nu skal du grave eller bore fire huller ved nedstøbningspunkterne. Hullerne skal være mindst 80 cm dybe, således at fundamentet kommer ned i frostfri dybde. Placér derefter plastikrør i hullerne, og hæld lidt sand i bunden af dem.

Grav huller til fundamentet

Trin 10 – Bøjning af nedstøbningsjern

Inden du fører fundamentets nedstøbningsjern ned i rørene, bøjer du enden af jernet med en tang. Det er med til at sikre et endnu bedre greb i jorden.

Bøjning af nedstøbningsjern

Trin 11 – Tjek om fundamentet er i vater og foretag krydsmål

Inden du er helt færdig, tjekker du endnu engang, om fundamentet er i vater hele vejen igennem, og tjekker ligeledes diagonalmålene igen. Vær meget omhyggelig med dette trin, da uorden i vater eller diagonalmål kan gøre isætning af glas eller polycarbonat meget besværlig.

Tjek om fundamentet er i vater og foretag krydsmål

Trin 12 – Hæld cement i plastikrørene og lad hærde

Til allersidst hælder du cementblandingen i rørene og lader det hele stå, indtil det er hærdet efter ca. et døgn. Husk, at jo mindre vand du bruger i cementblandingen, desto stærkere bliver cementen. Jo stærkere, desto bedre.

Hæld cement i plastikrørene og lad hærde

Fundamentet er nu færdigt.

Fundamentet er nu færdigt

Du er nu færdig og klar til at påmontere drivhuset.

2. Montage af profilerne

Inden du går i gang med montage af drivhuset, er det meget vigtigt, at du får læst montagevejledningen grundigt igennem og forstår forløbet omkring montagen af profilerne.
Du skal forvente, at det vil tage ca. en dags tid at samle profilerne. Det er en god idé at være to eller flere om opgaven – især når gavl og sider skal sættes sammen.
I vores eksempel ses forløbet for et helt almindeligt Juliana-drivhus. Forløbet er i hovedtræk det samme for alle drivhuse, med små forskelle. Derfor skal du altid følge montagevejledningen.

Trin 1 – Kontrollér pakkerne med profiler

Drivhusprofilerne kommer indpakket i karton a flere styk. Vær sikker på, at du har modtaget profilerne til det drivhus, du har bestilt. Sammenlign mærkning på pakkerne med din ordrebekræftelse.

Fundamentet er nu færdigt

Trin 2 – Få det store overblik over profilsystemet

Det er en god idé at få dig et overblik ved at lægge profilerne ud på plænen, som de skal samles. Du starter med at samle gavle. Når profilerne er lagt ud, og du har fået dig et overblik, kan du begynde at skrue profildelene sammen i den rækkefølge, som er beskrevet i vejledningen.

Få det store overblik over profilsystemet

Trin 3 – Til siden med de samlede gavle

Når du har samlet begge gavle, kan du roligt flytte dem til side.

Til siden med de samlede gavle

Trin 4 – Samling af siderne

Du kan nu begynde at samle siderne i drivhuset på akkurat samme måde som gavlene.

Samling af siderne

Trin 5 – Samling af gavle og sider på fundamentet

På et jævnt underlag samler du gavle og sider og løfter dem op på fundamentet. Det er også muligt at samle drivhuset direkte på fundamentet, men det er meget besværligt i forhold til denne fremgangsmåde.
For at gøre det lettere at få gavle og sider til at passe sammen kan du løsne lidt i skruerne i hjørnerne på gavlen.

Samling af gavle og sider på fundamentet

Trin 6 – Fastgøring af drivhuset og fundamentet

Har du købt et originalt stålfundament fra Juliana, fastgøres drivhuset dertil med de medleverede J-beslag. J-beslagets buk trykkes ind under fundamentet og fastgøres med drivhusets nederste bolt.
Laver du selv et fundament eller bruger træfundament, skal drivhuset fastgøres til fundamentet med en skrue for hver sektion i drivhusets bundramme.

Fastgøring af drivhuset og fundamentet

Trin 7 – Montering af drivhusets tagryg

Nu skal du montere tagryggen på drivhuset. Du kan igen løsne op i boltene i toppen af gavlen, for at profilerne bedre kan komme på plads.

Montering af drivhusets tagryg

Trin 8 – Montering af drivhusets tagtremmer

Påmontér drivhusets tagtremmer i tagryg og tagrende. Husk at bruge ekstra bolte de steder, hvor vinduerne skal monteres.

Montering af drivhusets tagtremmer

Trin 9 – Samling af drivhusets vinduer

Nu samler du vinduerne som beskrevet i montagevejledningen for dit drivhus.

Samling af drivhusets vinduer

Trin 10 – Samling af drivhusets dør

Nu samler du døre som beskrevet i montagevejledningen for dit drivhus.

Samling af drivhusets dør

Trin 11 – vater og diagonalmål

Inden du monterer døren på drivhuset, er det vigtigt at sørge for, at drivhuset er i lod og vater, og huske at tage diagonalmål, så drivhuset også er i vinkel.

vater og diagonalmål

Trin 12 – Montage af døre og vinduer

Døre og vinduer monteres nu. Og så er du klar til isætning af dækmaterialet (glas eller polycarbonat).

Montage af døre og vinduer 

3. A. Isætning af glas

Når du skal montere glasset i dit drivhus, er det vigtigt, at du bruger handsker, så du ikke kommer til at skære dig.
Start med at montere glasset i taget på drivhuset, derefter siderne for til sidst at slutte af med gavlene. Husk altid at følge montagevejledningen.

Trin 1 – Affedt drivhusprofilerne

Som det første skal du affedte profilerne i drivhuset med acetone. Det er nemlig nødvendigt for, at silikonen kan binde.

Affedt drivhusprofilerne

Trin 2 – Jvf. montagevejldning påføres silikone

På de lodrette profiler påfører du nu en ca. tre mm tyk silikonestribe. Det skal være syrefri silikone.

Jvf. montagevejldning påføres silikone

Trin 3 – Affedt glasset

Affedt nu også glasset med acetone, så du opnår optimal binding.

Affedt glasset

Trin 4 – Tryk nu glasset fast

Tryk glasset fast i silikonen.

Tryk nu glasset fast

Trin 5 – Sæt flueben i

De medfølgende flueben (glasclips) monterer du ved at presse det ene ”ben” ind under tremmen og holde fast med en finger. Det lille buk placerer du imellem glas og aluminiumsprofil.

Sæt flueben i

Trin 6 – Sæt flueben i (2)

Det andet ”ben” presser du nu under tremmen med den anden hånd, således at det andet lille buk kan placeres imellem glas og aluminiumsprofilerne, og det brede buk støtter oven på glasset.

Sæt flueben i (2)

Trin 7 – Montér nu glasholdere

Du placerer nu to stk. glasholdere imellem de overlappende stykker glas.
Buk holderne en lille smule, inden du hænger dem på det nederste stykke glas, så er det lettere at få fat i, når det skal bukkes helt om.

Montér nu glasholdere

Trin 8 – Glasholderne tjekkes

Når du har hængt to stk. glasholdere på det nederste stykke glas, kan du montere det overlappende stykke glas.

Glasholderne tjekkes

Trin 9 – Øverste glas isættes

Det overlappende stykke glas presser du helt op i aluminiumsprofilerne og trykker ind, så silikonen binder godt fast.

Øverste glas isættes

Trin 10 – Sæt de sidste flueben i og buk glasholderne

Glasholderne bukker du helt om, og det holder således glasset på plads. To stk. flueben monterer du i øverste tredjedel af glasset.

Sæt de sidste flueben i og buk glasholderne  

3. B. Isætning af polycarbonat

Montagen af polycarbonat er meget hurtig og nem i forhold til glas. Montagen består i, at pladerne i lange længder monteres med plastlister.
I montagevejledningen for dit drivhus kan du se, præcis hvordan polypladerne skal monteres. Her er et generelt overblik:

Trin 1 – Affedt drivhusprofilerne

Profilerne affedter du med acetone for at sikre dig, at silikonen hæfter godt fast til huset.
BEMÆRK: Du behøver ikke silikone ved 6 og 10 mm’s polycarbonat. Har du købt en af de modeller, kan du derfor springe dette trin over.

Affedt drivhusprofilerne

Trin 2 – Find ydersiden på polypladen

Polyplader er faktisk kun UV-beskyttede på den ene flade. Der er en label på den UV-beskyttede flade. Vær omhyggelig med at sikre dig, at den rigtige side vender udad. Ellers gulner pladerne.

Find ydersiden på polypladen

Trin 3 – Fjernelse af beskyttelsesfolie

Beskyttelsesfolien kan du tage af, før du monterer pladerne på drivhuset.

Fjernelse af beskyttelsesfolie

Trin 4 – Lade ydersidelabelen sidde endnu

Lad bare labelen sidde, indtil du er helt færdig, så du ikke tager fejl af siderne/fladerne.

Lade ydersidelabelen sidde endnu

Trin 5 – Slib kanterne på pladen

Slib kanterne på pladen. På den måde sikrer du, at silikonen får godt fast, når den skal limes fast.

Slib kanterne på pladen

BEMÆRK: Silikone er ikke nødvendigt ved 6 og 10 mm’s polycarbonat, så har dit drivhus det, kan du se bort fra dette trin.

Trin 6 – Tryk Silikonestribe ud på profilerne

En tre mm tyk silikonestribe trykker du nu ud på sideprofilerne.

Tryk Silikonestribe ud på profilerne

BEMÆRK: Silikone er ikke nødvendigt ved 6 og 10 mm’s polycarbonat, så har dit drivhus det, kan du se bort fra dette trin.

Trin 7 – Påmontér nu afslutningslisterne

I toppen af siderne på drivhuset monterer du afslutningslisterne. Den ”tunge” del, der er i listen, presser du ind over profilet i toppen.

Påmontér nu afslutningslisterne

Det kan være at du skal tilpasse listen, specielt i gavlene.

Trin 8 – Monter nu listerne i bundkanten

Afslutningslisterne i bunden af drivhuset monterer du på samme måde.

Monter nu listerne i bundkanten

Trin 9 – Sæt først pladerne i nederst

Polycarbonatpladerne monterer du ved, at pladerne først presses ned i den nederste afslutningsliste.

Monter nu listerne i bundkanten

HUSK: Vend den rigtige side udad på polypladerne. Den side der har en label på sig.

Trin 10 – Pres derefter polypladerne fast øverst

Derefter presser du polypladerne ind i den øverste afslutningsliste.

Pres derefter polypladerne fast øverst

HUSK: Vend den rigtige side udad på polypladerne. Det er den side, der har en label på sig.

Trin 11 – Klik montagelisterne fast i siderne

Nu presser du montagelisterne fast i siderne.
Du starter nedefra og trykker dem fast opad. Pres, til der lyder et ”klik”, så er de fastmonteret.

Klik montagelisterne fast i siderne

Trin 12 – Færdig!

Til sidst fjerner du labelerne, og så er du færdig. Nu starter alt det rigtig sjove arbejde med at fylde drivhuset med planter, grøntsager, frugt og drivhustilbehør. I vores guide ”Året rundt i drivhuset” kan du se, hvad du måned for måned skal forberede og plante i dit nye drivhus.

Færdig med at samle drivhuset