FRI FRAGT - Kun i dag  Indtast koden: TORSDAG
×

Vedligeholdelse af cykelbremser


Når du køber en cykel, er det vigtigt at vedligeholde den. Herunder får du vejledning til, hvordan du vedligeholder bremserne på din cykel.

Navbremse/fodbremse

Langt de fleste af Coops cykler sælges med navbremse i form af den traditionelle fodbremse. Dette er almindeligvis en robust og driftsikker bremse i et lukket system og kræver derfor ikke megen vedligeholdelse.

Bremsebelægningen og bremsefladen holder som regel hele cyklens levetid. Dog anbefales det, at du med jævne mellemrum kontrollerer, at den bolt, der holder bremsearmen fast til stellet, er ordentligt fastspændt.Vedligeholdelse af bremsearm på Mustang cykel
BremsearmBemærk!
Der må påregnes forskellig bremseeffekt i henholdsvist tørt og vådt føre.

Fælgbremser: Sidetræksbremser og V-bremser

Cykler med fodbremse har også en sekundær bremse i form af en fælgbremse. Da alle fælgbremser er åbne systemer, er de ikke vejrbestandige. Den sekundære bremse på Mustang cykler er ofte enten fælgbremse, såsom en V-bremse eller sidetræksbremse. Disse kontrolleres nemt visuelt. Gør det derfor til en vane at kontrollere bremserne, bremseklodserne og fælgene ofte. Bremseklodser kan tilkøbes på Coop.dk eller i din lokale Kvickly.

Ved udskiftning af bremseklodserne skal der tages højde for, at de nye bremseklodser skal passe til både bremsen og fælgen. Er du i tvivl, anbefales det, at du søger råd og vejledning på Coop.dk eller din lokale Kvickly.
Vedligeholdelse af sidetraeksbremse på Mustang cykel
Sidetræsksbremse


Sidetræksbremse (12” og 16” cykler) og racercykler

Sidetræksbremsen er monteret, når du køber cyklen. En evt. centrering af bremsen på børnecykler foretages ved at justere på den inderste møtrik i center af bremsearmen. Bremsen centreres ved at skrue centreringsmøtrikken enten mod højre eller venstre indtil bremseklodserne har lige stor afstand til fælgen på begge sider.

På voksencykler sidder justeringsmøtrikken på venstre side af bremsearmen og justeringsprincippet er det samme som på børnecykler.

Finjustering af bremsekablets længde foretages ved at skrue på justeringsskruen, som sidder på kablets strømpe, der hvor denne rammer bremsearmene. Justeringsskruen skal skrues venstre om for at stramme bremsekablet.

En større justering af bremsekablets længde foretages ved at presse bremsearmene mod hinanden, hvorved fastgøringsbolten, som bremsekablet løber igennem, kan løsnes. Stram eller løsn bremsekablet ved at føre kablet op eller ned.

Når kablet er i den ønskede position spændes fastgøringsbolten.Udskiftning af bremseklodser

Start med at løsne bremsekablet fra fastgøringsbolten, hvorefter møtrikken ved bremseklodserne kan løsnes og bremseklodserne afmonteres. Påmonter de nye bremseklodser, og sørg for, at bremseklodsernes bremseflade sidder midt på fælgsiden. Husk at spænde efter og stramme bremsekablet igen.

V-bremser

Centrering af bremsen foretages ved at skrue på de små centreringsskruer på hver side af bremsearmen.
Centreringsskrue på Mustang cykel
Centreringsskue


Bremseklodserne skal sidde så tæt på fælgen som muligt, uden at opnå kontakt og sidde lige langt fra fælgen i begge sider.

Finjustering af bremsekablets længde foretages ved hjælp af justeringsskruerne, som sidder ved bremsegrebet, der hvor kablet går ind i grebet. Se billedet herunder. Når justeringsskruerne løsnes (mod uret), flyttes bremseklodserne ind mod fælgen.


Justering af bremsegreb på Mustang cykel


Når justeringsskruerne spændes (med uret), flyttes bremseklodserne væk fra fælgen.

Vedligeholdelse af V-bremse på Mustang cykel
V-bremse


Udskiftning af bremseklodser

Start med at løsne bremsen ved at presse bremsearmene mod hinanden og trække metalkrumningsrøret ud af metalholderen. Afmonter de gamle bremseklodser ved at løsne bolten på ydersiden af bremseklodserne. Påmonter de nye bremseklodser, så de sidder på fælgkanten, og husk at spænde efter. Påsæt metalrøret i metalholderen igen.

Skivebremser

Skivebremser anvendes på flere af Coops mountainbikemodeller og på visse typer af Coops streetcykler. Skivebremser er ligesom fælgbremser åbne systemer, og kræver derfor også vedligeholdelse - dog i mindre grad ift. fælgbremser. Skivebremser har en meget høj bremseeffekt. Skrivebremser er mere komplicerede end fælgbremser. Se derfor vores videoguides ift. vedligeholdelse af skivebremser herunder.Rullebremser

Shimanos rullebremser fungerer uden bremseklodser. De bremser ved hjælp af en bremsecylinder, hærdede metalruller og selve bremsefladen. Deraf navnet rullebremse.

Fordelene ved rullebremsen er, at den bremser lige godt og effektivt i al slags vejr, den sviner og slider ikke fælgen, bremsen slides ikke, og man skal ikke skifte klodser.

Tromlebremser

Tromlebremsen er et ”lukket” system, og kræver derfor ikke lige så meget vedligeholdelse. Bremsebakkerne skubbes ud mod navhylstret og derved bremses cyklen.


Såfremt der opstår støj fra skivebremserne kan det skyldes, at bremseklodserne støder på bremseskiven. Det kræver en finjustering. Løsn de to bolte øverst og nederst på bremsekaliberen.


Vedligeholdelse af skivebremser på Mustang cykel
Skivebremser


Bremsekaliberen sidder nu løst på bremsekaliberholderen. Hold bremsegrebet inde, mens boltene spændes, og slip herefter bremsegrebet. Det gælder for både mekaniske og hydrauliske bremsesystemer.

Alternativt kan du justere boltene øverst og nederst på bremsekaliberen, indtil den yderste bremseklods ikke skraber på. Derefter kan den inderste bremseklods justeres (om nødvendigt) ved hjælp af den sølvfarvede bolt på indersiden af bremsekaliberen (denne bolt findes dog kun på mekaniske skivebremser).

Justering af klods på Mustang cykel
Justering af klods


Da der altid vil være ujævnheder på bremseskiven, kan der forekomme en metallisk lyd fra skivebremsen, som ikke kan fjernes ved en justering af bremseklodserne.

Ved udskiftning af bremseklodser på dine skivebremser anbefales det, at du opsøger professionel assistance. Denne udskiftning er dog for egen regning. Særligt for hydrauliske skivebremser gælder det, at der skal bruges specialværktøj til justering af bremserne og udskiftning af bremseklodserne. Besøg evt. Coop.dk Shopping for videovejledning.

Bemærk! Bremsegrebet på cykler med hydrauliske skivebremser må ikke anvendes, hvis hjulet er afmonteret. Brug derfor altid den medfølgende transportklods/sikkerhedsklods mellem bremseklodserne, når hjulet er afmonteret (Transportklodsen sidder mellem bremseklodserne ved modtagelsen af cyklen)


Vedligeholdelse af transportklods
Transportklods


Hvis denne foranstaltning undlades, og bremsegrebet anvendes, når hjulet er afmonteret, er der behov for justering af det hydrauliske tryk af en cykelmekaniker.

Tromlebremser

Finjustering af bremsekablets længde foretages på to måder. Enten ved hjælp af justeringsskruen, som sidder ved bremsegrebet, der hvor kablet går ind i grebet, eller ved hjælp af justeringsskruen, som sidder ved navhylstret.

Skrues den mod uret, spænder man kablet, så bremsegangen bliver mindre, og skrues der med uret, slækker man på kablet, så bremsegangen bliver længere. En gang imellem, ca. hvert andet år, bør man få efterset sine bremsebakker i navet. Vi anbefaler, at det foretages af en cykelmekaniker.

Bremsegreb

Bremsegrebet skal kunne betjenes nemt og bekvemt, uden at det er nødvendigt at slippe styret. Bremsegrebene kan justeres ved at løsne boltene, som holder bremsegrebet fast til styret og derefter dreje bremsegrebet til den ønskede position. Husk at spænde efter.

Bremsegrebene skal være tilpas stramme til, at de ikke kan trykkes hele vejen ind mod håndtaget. Hvis bremsegrebet kan trykkes for langt ind, skal bremsekablets længde justeres. Det gøres ved at skrue bremsegrebets ydre justerskrue udad/væk fra grebet.

Hvis justeringsskruen skrues indad mod bremsegrebet løsnes bremsekablet. Møtrikken, som sidder på indersiden af justeringsskruen, er en kontramøtrik, som skrues tilbage mod grebet for at holde justerskruens position fast.